कक्षाको समय तालिका हेर्नको लागि तल दिईएको लिंकमा क्लिक गर्नु होला ।

Grade XI & XI Routine

For further Information

  1. Mr. Dil Bdr. Budhathoki, V. Principal, 9851197054
  2. Bimal Bdr. Kunwar, College Coordinator, 9841128219
  3. Dinesh Upreti, Bachelor, 9843015109

धन्यवाद ।

कलेज  प्रशासन