आदरणीय अभिभावक तथा सम्पूर्ण महानुभावहरु,
यस एञ्जल्स् हार्ट मा.वि./कलेजको तर्फबाट शैक्षिक शत्र २०७८/२०७९ को लागि निःशुल्क/आंशिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम अनलाइन माध्यमबाट तेश्रो तथा अन्तिम पटक परीक्षा संचालन गरि निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट तल उल्लेखित छात्रछात्राहरु छनौटमा हुनुभएकोले हार्दिक बधाइका साथै शैक्षिक प्रगतिको कामना गर्दै विद्यालय प्रशासनमा तुरुन्तै सम्पर्क गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
Scholarship Test

- कलेज प्रशासन